MUDr. Diana Cipciarová, praktický lekár pre dospelých